มีปัญหา

อย่าคิดหนีปัญหาด้วยการเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นหลายธุรกิจ ขอให้ยึดหลักต่อสู้กับธุรกิจเดิมที่ท่านถนัดเเละชอบทำไว้ก่อน ท่านจะมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นเพิ่มมากขึ้น ต่อไปปัญหาก็หมดไป ต้องกล้าผจญกับปัญหานั้น ถ้าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่ตนไม่ถนัดอาจทำให้พลาดพลั้งมากขึ้นได้             โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *